English | Български
  02 818 4600
Новини
28.07.2017

 Само ден след щадящата интервенция 49 г. пациентка е в отлично състояние и вкъщи. Екипът, осъществил операцията, включва на д-р Илиана Христова ... повече

11.07.2017

И тази година, от 21 юли, в район „Витоша” ще се проведе XXI Международен фолклорен фестивал „Витоша 2017”. В него ще се включат ... повече

Клиника по офталмология

Ценоразпис на платените услуги

Очна клиника при МБАЛ „Света София“ функционира от 2006 година. През май 2009 год. е акредитирана с оценка отличен за обучение на студенти и специализанти. В клиниката работят лекари с много висока трудова и преподавателска квалификация, за коeто допринасят многобройните специализации в Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Индия, Русия.

Апаратурата, с която разполага клиниката се обновява непрекъснато с най-актуалните модели от различни световноизвестни фирми – BAUSCH & LOMB, CANON, OPTOVUE, ELLEX, MOELLER-WEDEL, QUANTEL. През 2006 год. в клиниката започва да работи първият двуизмерен ОСТ (очен скенер) в България. Лекарите въвеждат метода като рутинен за диагностициране, проследяване и изследване на заболяванията на ретината. Днес клиниката разполага с най-съвременния триизмерен OCT (очен скенер). Това дава възможност да се избере и проведе правилната терапия, с оптимални разходи за пациента. Рутинно се работи с фундус камера за нативни и контрастни изследвания, лазери за лечение на глаукома, вторично перде, диабетна ретинопатия, съдови заболявания на окото дегенерации и разкъсвания на ретината. Обособен е пълен комплекс за ранна диагностика на глаукома, който включва: тонометрия, пахиметрия, фундус-фотография, компютърна периметрия, оптична кохерентна томография. В резултат на това броят на прегледите се ограничават до минимум, постига се максимален ефект за пациента както по отношение на диагностиката и терапията, така и по отношение на изразходваните средства за медикаменти.

Всички апарати в диагностичният модул имат възможност за дигитална обработка на получените резултати от направените изследвания. Това означава, че пациентът ги получва веднага, без да се налага повторнo посещение.

В клиниката се прилага най-съвременна хирургия, в съответствие със световните стандарти за лечение на катаракта (вътрешно перде) и глаукома, като се отчитат реалните нужди на пациента, съобразено с неговите финансови възможности. Извършват се антиглаукомни операции с поставяне на титаниеви импланти. Лекарите са високоспециализирани в хирургичното лечение на диабетна ретинопатия и нейните усложнения, отлепване на ретината, кръвоизливи в стъкловидното тяло, макулна дегенерация.

Диагностично-консултативният център и клиниката по очни болести са акредитирани и имат сключени договори с НЗОК за специализирана и високоспециализирана помощ, за хирургично и консервативно лечение на очни заболявания по всички клинични пътеки.

 Телефон за контакт -  02/ 81 84 623

 

Екип

Доц. Д-р Христина Благоева Христова - Петрова, д.м. - началник клиника
Д-р Димитър Петров Петров
Доц. Анка Вангелова Попова, д.м.

Д-р Владимир Димитров Баков - лекар специализант

Д-р Оливие Талеб-лекар специализант

Д-р Драгомир Геров - лекар специализант

Д-р Вероника Бачева -лекар специализант

 


Доц. Д-р Христина Благоева Христова-Петрова, д.м.

 

Завършила е медицина през 1998 г. в МУ-Плевен. През 2003 г. е придобила специалност „Очни болести”, а през 2004 г.образователна и научна степен „Доктор”. В МБАЛ „Света София” работи още от създаването й през 2006 г. От три години е началник на Клиниката по очни болести в МБАЛ „Света София”. Работила е като старши ординатор в МЦ  за зрение „Акад.К.Пашев”, главен асистент в Клиниката по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна-Исул”. Преминала е 23 квалификационни курса, повечето от които в чужбина – Лондон, Виена, Париж, Ница, Ченай, Солун, Букурещ. Автор и съавтор е на над 40 научни публикации и 2 монографии. Лектор е на 16 курса за следдипломна квалификация. Д-р Благоева е представила доклади на десетки професионални конгреси и конференциии у нас и в различни краища на света. Експерт към Изпълнителната агенция по лекарствата. Членува в Български лекарски съюз, Съюз на очните лекари в България и Българското дружество по офталмология.  Уважаван член е и на Националната глаукомна асоциация, Национална академия глаукома, както и в European Society of Retina Specialists.


   

 

Д-р Димитър Петров Петров

Завършил е медицина през 1991 год. във ВМИ-Стара Загора. През 1997 год. е придобил специалност очни болести. В МБАЛ „Света София” работи още от създаването на болницата през 2006 год. Работил е като асистент в Очна клиника при Тракийски Университет-Стара Загора, Главен асистент в УМБАЛ „Света Анна”-София и Старши ординатор в МЦ за зрение „Акад.К.Пашев”. Преминал е 14 квалификационни курса, по-голяма част от които в чужбина – Париж, Тюбинген, Мюнхен, Солун, Прага, Букурещ. Има 47 научни публикации. Ежегодно е лектор в курсове за следдипломна квалификация. Член е на European Society of Retina Specialists, Български лекарски съюз, Съюз на очните лекари в България, Българско дружество по офталмология.

 

  

Доц. д-р Анка Вангелова д.м.

Завършва медицина през 1968 год. в ВМИ – Пловдив. През 1998 год. придобива образователна и научна степен „Доктор”, а през 2005 год. научно звание „Доцент”. Работила е като главен асистен в катедра по очни болести, ВМИ – Пловдив от 1971 год. до 1992 год., главен асистент и доцент в очна клиника – център по спешна медицина в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. В МБАЛ „Света София” работи от 2009 год. Преминала специализации в Русия, със завършена клинична ординатура, Франция и САЩ. Има 67 научни публикации и монография на тема Приложение на Nd YAG лазер на предния очен сегмент. Работи с терапевтични и хирургични лазери, съвременни операции на катаракта, глаукома, очни травми, пластични операции на клепачите, естетична корекция на лице с Vistabel и дермални филъри. Член е на Български лекарски съюз.

 

  

 

 

  

Д-р Владимир Баков

 

Завършва висшето си образование през 2000 г. в Медицински университет, гр. София. Член е на ESCRS( Европейска Асоциация по Катарактална и Рефрактивна хирургия ).
Професионален опит до момента : през 2000г. започва кариерата си като лекар в Неотложно звено в МЦ „ Д-р Грийнберг”, гр. София. За периода от 2002г. до 2009г. работи като лекар ординатор – офталмолог в Очна оптика и контактна корекция АД. Започва специализация по офталмология в МБАЛ „ Света София ” от 01.07.2013г.

 

 

 

 

 Д-р Оливие Талеб

 

Завършва медицина в МУ-Пловдив през 2013 г. Започва специализация в МБАЛ „Света София” на 01.07.2014 г.

 

      

 

 

 

Д-р Драгомир Геров


Завършва медицина в МУ – Варна през 2014 г. Започва специализация в МБАЛ „Света София” през април 2015 г.