English | Български
  02 818 4600
Новини
28.07.2017

 Само ден след щадящата интервенция 49 г. пациентка е в отлично състояние и вкъщи. Екипът, осъществил операцията, включва на д-р Илиана Христова ... повече

11.07.2017

И тази година, от 21 юли, в район „Витоша” ще се проведе XXI Международен фолклорен фестивал „Витоша 2017”. В него ще се включат ... повече

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Персонал

  1. Д-р Евгени Милков Генков-анестезиолог-реаниматор
  2. Д-р Роберто Василев Гурков -анестезиолог-реаниматор
  3. Доцент Лилия Иванова-анестезиолог-реаниматор
  4. Д-р Георги Любенов Данаилов-анестезиолог-реаниматор
  5. Д-р Николай Качев - анестезиолог - реаниматор


  

Д-р Евгени Генков

 

Завършва висше образование в Медицинска академия гр. София през 1988 год. Придобива специалност „анестезиология и реанимация” през 1997 год. През 2003 год., завършва в НБУ магистратура по „Здравна политика и мениджмънт в здравеопазването”. Дългогодишен професионален опит в Университетска болница „Лозенец” до постъпването му на работа през юли 2010 год в МБАЛ „Света София” ЕООД.Членува в Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение. Участва в Национални конгреси по анестезиология и интензивно лечение с международно участие в периода 1994- 2005 г.

 

 

 Д-р Роберто Гурков

 

Завършва медицина през 1990 год. в Медицинска академия гр. София. Втора специалност „анестезиология и реанимация” придобива през 1995 год. Специалност „хирургия” през 2005 год. в Тракийски университет гр. Стара Загора . В МБАЛ „Света София” работи от месец април 2011 год.

 

 

 

 

Доцент Лилия Иванова

 

Завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 1979 година. През 1987 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение”. През 1996 г. специализира в Клиниката по гръбначна хирургия в Университетската болница по ортопедия в гр. Бърно, Чехия. През 1999 г. специализира в Отделение по реанимация при Специализирана болница по ортопедия – гръбначна хирургия в гр. Берк, Франция. Придобива научна степен „Доктор” по Анестезиология и реанимация през 2001 г.
От 1979 г. до 1983 г. работи като педиатър по разпределение в гр.Тетевен. От 1983 до 2014 г. работи в СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” последователно като ординатор-анестезиолог /1983-1988/, асистент /1988- 1993 г/, старши-асистент /1993-1997/, главен асистент /1997-2002/ и началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение/2002 до 2014 г./. Доцент е от 2003 г. От 2014 г. до май 2015 г. работи като анестезиолог в болница „Европа”, а от юни 2015г.  започва работа в МБАЛ „ Света София”.

 

 

Д-р Георги Данаилов

 

Завършил МА-София през 1993 г. От 1994 г. започва работа в КАИЛ на Националния кардиологичен институт в София. От 2000 г. работи в КАИЛ на Националния институт по ортопедия „Проф.Б.Бойчев”, Горна баня. От 2008 г. работи като анестезиолог в МБАЛ „Света София”.

 

 

 

 

Д-р Николай Качев

 

Завършва медицина през 1988 год. в Медицинска академия гр. София. Втора специалност „анестезиология и реанимация” придобива през 1995 год.  Работил е  МБАЛ „Рахила Ангелова ” гр. Перник до 2007г. От 2007 до 2016 г. е аестезиолог в УМБАЛСМ ''Пирогов''. Присъединява се към екипа на МБАЛ ''Света София'' през 2016г.