МБАЛ „Св.София“ – Ценоразпис

 

Ценоразпис на медицинските услуги в МБАЛ“Света София“ЕООД, цени в лева

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

№ по ред

Вид услуга

здравно осигурени пациенти

здравно  неосигурени пациенти

допълнителни услуги и доплащане на скъпоструващи консумативи при необходимост, невлизащи в заплащането на НЗОК

(лв.)

(лв.)

1

Нормално раждане

1290

1700

2

Цезарово сечение

1490

1900

3

Аборт и кюретаж на матката с венозна упойка

380

4

Аборт по желание

380

5

Пробно сепарирано абразио и LEEP

320

480

6

Абдоминална хистеректомия

1090

2000

7

Вагинална хистеректомия с аднекси

1090

2000

8

Лапаромиомектомия

1090

2000

9

Метропластика

1000

2000

10

Предна и задна вагинална пластика

1000

2000

11

Уретровезикопексия

1290

2200

12

Марсупиализация при бартолинова киста

380

650

13

Екстирпация на бартолинова киста

420

670

14

Конизация на мат. шийка с хистопатология

350

650

15

Оперативна лапароскопия

980

1600

16

Лапароскопска миомектомия

1380

2000

17

Лапароскопска хистеректомия

1570

2500

18

Оперативна хистероскопия

640

1000

19

Потребителска такса

5,80/ ден

20

ВИП пакет, Нормално раждане

2290

2700

21

ВИП пакет, Цезарово сечение

2590

3000

22

Грижи за здраво новородено дете

150/ ден

23

Интензивни грижи за новородено(кувьоз)

320/ ден

24

Фототерапия

120/ ден

25

Леглоден

90/ден

 

 

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

№ по ред

Вид услуга

здравно осигурени пациенти

здравно  неосигурени пациенти

допълнителни услуги невлизащи в заплащането на НЗОК

(лв.)

(лв.)

1

Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация

до 200

120 – /на ден/

2

Диабетна полиневропатия

до 100

120 – /на ден/

3

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – за възраст над 14 год.

до 100

250 – /на ден/

4

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

до 100

120 – /на ден/

5

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт

до 200

400 – /на ден/

6

Заболявания на тънкото и дебелото черво

до 200

300 – /на ден/

7

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

до 200

300 – /на ден/

8

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

до 200

250 – /на ден/

9

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

до 300

200 – /на ден/

10

Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

до 100

300 – /на ден/

11

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация

до 100

200 – /на ден/

12

Заболявания на миокарда и перикарда

до 100

200 – /на ден/

13

Ритъмни и проводни нарушения

до 200

300 – /на ден/

ОТДЕЛЕНИЕ  ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

№ по ред

 пациенти
здравно осигурени

 

пациенти
здравно  неосигурени

допълнителни услуги невлизащи в заплащането на НЗОК

Доплащане скъпо струващи консумативи при необходимост

(лв.)

(лв.)

(лв.)

1

300

500 – 2000

2000

2

100-500

100 -12000

100-2000

3

300

2000 – 2500

1500-2100

4

300-2000

950 – 5000

6000-8000

5

300

750

1500

6

100

500

7

300

до 750

1200

8

300

1000-2500

1500-2000

9

300

200 – 4000

1000 – 6000

10

200

200

1000

11

100

500

12

360

13

180

 

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

№ по ред

Вид услуга

 пациенти – здравно осигурени

 пациенти
здравно  неосигурени

допълнителни услуги и доплащане на скъпоструващи консумативи при необходимост, невлизащи в заплащането на НЗОК

1

Витректомия

600

1300

2

Витректомия с газ-тампонада

700

1400

3

Витректомия с имплантация на силиконово масло

900

1800

4

Серклаж при отлепване на ретината

550

1250

5

Пломбиране при отлепване на ретината

560

1260

6

Газ тампонада

320

920

7

Серклаж с газ тампонада

650

1350

8

Евакуация на силиконово масло

450

1150

9

Интравитреална инжекция

100-3200

250-3400

10

Факоемулсификация с монофокална мека леща

800-1200

1200-1600

11

Факоемулсификация с мултифокална мека леща

2400

2800

12

Факоемулсификация с твърда леща

650

1050

13

Екстракапсуларна екстракция с твърда леща

550

950

14

Трабекулектомия с митомицин или ологен

450

850

15

Трабекулектомия с имплант еxpress

1900

2300

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

1

Консултативен преглед

30.00

2

Превръзка

20.00

3

Стрипинг и варицектомии

800.00 – 1200.00

4

Лигатура на перфорантни вени и пластика на крурална фасция

600.00

5

Операции при асцендиращ варикофлебит и тромбофлебит на
сафена магна и парва.

600.00

6

Склерозиране на повърхностни варици, капиляри,телеангиектазии,
съдови звезди с Aethoxysclerol от лекуващия лекар (1 сеанс,
1 амп./ 2 мл).

250.00

7

Лечение на варикозни язви със система  „Profore”:

            A / доставенa от болницата

70.00

            Б / доставенa от пациента

30.00

8

Изработване на индивидуална схема за антикоагулантно и
венотонично лечение при флеботромбози и постфлебитен синдром

50.00

9

Оперативно лечение на хемороиди:

            А / по метода на Милиган – Морган

600.00

            Б / по метода на Уайтхед

1200.00

                                                                              * ( 1-2 дневен престой)

10

Оперативно лечение на варикоцеле                 * ( 1 дневен престой)

700.00

11

Екстракция на чуждо тяло от периферен кръвоносен съд

300.00

12

Отстраняване на артериовенозни фистули и лимфни кисти
(вродени, придобити и ятрогенни)

800.00-1000.00

13

Конструиране на конвенционални дистални и кубитални
артериовенозни фистули.

300.00-500.00

14

Имплантиране на съдови протези на горни и долни крайници за извършване на хемодиализа:

            A/ със съдова протеза Impra, Gore tex  доставена от болницата:

                                          – горен крайник – права ≈ 25 см / 6 мм.

1000.00

                                          – долен крайник – U на бедро ≈ 40 см / 6 мм.

1300.00

                                                                              * ( 1-3 дневен престой)

            Б/ със съдова протеза Impra, Gore tex  доставена от пациента:

                                          – горен крайник – права ≈ 25 см / 6 мм.

800.00

                                          – долен крайник – U на бедро ≈ 40 см / 6 мм.

1000.00

                                                                             * ( 1-3 дневен престой )

15

Имплантиране на постоянни катетри ( permcath ) за хемодиализа и химиотерапия:

            А /  с катетър доставен от болницата

1000.00

            Б /   с катетър доставен от пациента

700.00

16

Имплантиране на постоянни катетри за перитонеална хемодиализа и химиотерапия:

            А /  с катетър доставен от болницата

1000.00

            Б /  с катетър доставен от пациента

700.00

17

Отстраняване на артериовенозни аневризми вследствие
хемодиализно лечение

700.00-1000.00

18

Биопсии при лимфангиити и лимфаденити

300.00

19

Изработване на индивидуална схема за лечение на лимфедеми на
горен крайник – първични и вторични (след мастектомия и
лъчетерапия).

50.00

20

Изработване на индивидуална схема за лечение на лимфедеми на
долен крайник – първични и вторични (след гинекологични,
урологични операции и лъчетерапия)

50.00

21

Комплексна кинези, пресо и мануална терапия по Фьолди

80.00

22

Изработване на индивидуална схема за лечение.

50.00

23

Амбулаторно лечение с вазодилататори и простагландинови деривати (Prostavasin, Illomedin):

            А / с медикамент доставен от болницата

80.00

            Б / с медикамент доставен от пациента

50.00

                                                           * ( минимален 10 дневен престой)

24

Изработване на индивидуална схема за лечение с антикоагуланти:
директни, индиректни, контрол и дозиране (Heparin, Fraxiparine,
Clexane, Sintrom и др. )

50.00

25

Изработване на индивидуална схема за кинезитерапия при ХАНK

50.00

26

Тробмендартериектомии при артериални стенози и обтурации

600.00-1200.00

27

Съдови реконструкции в аксило-брахиалния и феморо-поплитеалния
сегмент при ХАНК:

            A / автовенозни байпаси.                      * ( 4-5 дневен престой)

1900.00

            Б / композиотни байпаси.                     * ( 4-5 дневен престой)

1700.00

            В /протезни байпаси.                             * ( 4-5 дневен престой)

1500.00

28

Операции при периферни аневризми:

            A /  лигиране, парциална резекция без съдова реконструкция

1400.00

            Б /  със съдова реконструкция.

1700.00

                                                                              * ( 4-5 дневен престой)

29

Лумбални симпатектомии при заболяването на Бюргер и ХАНK.

                                                                             * ( 3 дневен престой)

1200.00

30

Некректомии

100.00

31

Ампутации:    А / дигитални

600.00

                      Б / трансметатарзални

800.00

                      В / подбедрица

1000.00

                      Г / бедро

1200.00

32

УЗ –  Doppler

50.00

33

Ехо – Doppler

50.00

34

Леглоден при консервативно лечение на съдови заболявания

180.00

*

( В указаните цени не са включени: параклинични изследвания, медикаменти, консумативи, съдови протези, престой ! )

*

( отделението няма договор с НЗОК ! )

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

№ по ред

Вид услуга

Цени

1

За неосигурени пациенти

140 лв. на ден

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

№ по ред

Вид услуга

пациенти
здравно осигурени

 

пациенти
здравно  неосигурени

 

 

допълнителни услуги невлизащи в заплащането на НЗОК

Доплащане скъпо струващи консумативи при необходимост

 

1

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум

1600- 3500

2

Оперативни процедури на тънки и дебели черва

1500-4500

3

Оперативни процедури върху апендикс

800

4

Хирургични процедури за затваряне на стома

1500

5

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

800

6

Оперативни процедури при херния

300-1200

7

Оперативни процедури при херния и инкарцерация

500-1400

8

Конвенционална холецистектомия

750

9

Лапароскопска холецистектомия

950

10

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

2500

11

Оперативни процедури върху екстрахепатални жлъчни пътища

2500

12

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох

2500

13

Оперативни процедури върху далака

1200

14

Оперативни процедури върху гърдата

1500

15

Оперативно лечение при остър перитонит

2500

16

Оперативно лечение при интраабдоминални абсцеси

2500

17

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

1200

18

Инфекции на меките тъкани-хирургично лечение

800

19

Лечение на тумори на кожа и лигавици

300-500