Отделениe по вътрешни болести

Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерологията, които са двата основни сектора в структурата му. Извършват се функционални изследвания- електрокардиография, ВЕТ-стрес тест, 24-часов ЕКГ Холтер, ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи, трансторакална ехокардиография, доплерсонография на съдове, инвазивни изследвания – фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика.

Отделението разполага със собствени амбулаторни звена, разположени в диагностично-консултативния блок на болницата. Това са кабинет по вътрешни болести, кабинет по обща медицина, кабинет по ехографска диагностика на коремни органи и щитовидна жлеза и ендоскопски кабинет.

 

                                                     

 

 

                                                      Сектори

  •  Кардиология
  •  Гастроентерология
  •  Хематология

                                                     Апаратура
• Апарат за ултразвуково изследване Mindray DC- 8

       www.mindray.com/en/products/DC-8.html
• Апарат за доплерово изследване на съдове – Vasodop 8MHz;
• Портативен ЕКГ апарат – PRIMEDIC mobicard II, Type M218;
• Апарат за 24часа ЕКГ запис (Холтер ЕКГ) – ArguSys;
• Апарат за 24часа наблюдение на АН (Тонопорт) – ABPM04;
• Апарат за функционално изследване на дишането (спирометър) – Sibelmed DatoSpir 70;
• Портативен апарат за измерване на общ холестерол – Accutrend GCT Roche, type 1537962;
• Апарат за велоергонометрия – ER 900 Ergo-line;
• Портативен ЕКГ апарат – INNOMED type MIRROR3;
• Апарат за дефибрилиране – Physio-Control LIFEPAK 7;
• Перфузори;
• Апарат за мониториране – Physio-control VSM 3.

                                                 Клинични пътеки
047.Нестабилна ангина пекторис
052. Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
055. Заболявания на миокарда и перикарда
056. Ритъмни и проводни нарушения

026. Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
027. Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
028. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
030. Заболявания на тънкото и дебелото черво
031. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
033. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
034. Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

251. Левкемии

252. Лимфоми

253. Хеморагични диатези. Анемии.

                                                   Екип

Д-р Михаел Едмонд Кьолеян – Началник отделение, вътрешни болести и кардиолог
Д-р Михаил Станков Петров, д.м. – вътрешни болести и кардиолог

Д-р Боян Христовски – вътрешни болести

Д-р Атанас Павлов Павлов – вътрешни болести

Д-р Пенка Кондова Михова – вътрешни болести гастроентеролог

Д-р Иванка Камбурова-вътрешни болести и гастроентеролог

Д-р Георги Тончев-вътрешни болести и клиничен хематолог

Д-р Антоанета Арсова-вътрешни болести и кардиолог

Д-р Мария Георгиева-вътрешни болести и клинична хематология

Завеждащ отделение "Вътрешни Болести"
Д-р Михаел Кьолеян – Началник отделение, вътрешни болести и кардиолог
Д-р Михаил Станков Петров, д.м. – вътрешни болести и кардиолог
Д-р Боян Христовски – вътрешни болести
Д-р Атанас Павлов Павлов – вътрешни болести
д-р Пенка Кондова - гастроентеролог
Д-р Мария Георгиева-вътрешни болести и клинична хематология
Д-р Иванка Камбурова-вътрешни болести и гастроентеролог
Д-р Георги Тончев-вътрешни болести и клиничен хематолог
Д-р Антоанета Арсова-вътрешни болести и кардиолог