Отделение по неврология

На 07.02. 2011 год в МБАЛ „Света София” е разкрито отделение по нервни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести. Отделението има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки :

 • Клинична пътека № 7 – „Болести на черепно –мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови сииндроми”.Лекуват се радикулити, плексити, мононевропатии – компресионни, множествени периферни лицеви парези, атипична лицева болка, тригeминална невралгия, херпес зостер, невралгия
 • Клинична пътека № 8 – „Диабетна полиневропатия”.Извършват се вливания с алфа липоева киселина и други лекарствени средства
 • Клинична пътека № 202 – „Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми”.Приемаме пациенти с диагностицирани леки и умерено изразени черепно –мозъчни травми, контузио капитис и комоцио церебри

 

 • Електромиография (ЕМГ)
 • Какво представлява изследването?

Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

 

 • Кога се провежда?

Използва се за диагностициране на заболявания :

 • -на мускулната система и периферните нерви
 • – възпалителни процеси /плексити, невралгии/;
 • – дископатия;
 • –полиневропатия;
 • -ишиас;
 • -посттравматични увреждания;
 • -детски паралич;
 • -слабост и болки в крайниците;
 • -тремор;
 • -Паркинсон;
 • -мускулна атрофия;
 • -промени при ендокринни заболявания;
 • -диабетна полиневропатия, и др.

 

 • Как се провежда?

ЕМГ може да се проведе при различни състояния на мускулите-покой,напрежение,произволно съкращение. Продължителността на процедурата от 30 минути до един час. По време на изследване пациентът се намира или в легнало,или в седнало положение.В мускула се въвежда игла-електрод, която регистрира електрическите потенциали отначало в състояние на покой,след това по време на съкращението. Резултат представлява графика,подобна на електрокардиограма.

 • Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

ЕМГ изследването е безвредно. Възможно е да причини лек дискомфорт.

 • Болницата разполага с модерен рентгенов апарат и КАТ – скенер , който използваме по клинични пътеки при диагностика на периферно – нервните постравматични заболявания.

 

Персонал

Д-р Емил Олевски- Началник отделение "Неврология"
Д-р Диян Дилков Димитров – невролог
Д-р Божидар Руменов Парашкевов – невролог
Д-р Камелия Стоянова-невролог