Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Персонал

  1. Д-р Евгени Милков Генков-анестезиолог-реаниматор
  2. Д-р Роберто Василев Гурков -анестезиолог-реаниматор
  3. Доцент Лилия Иванова-анестезиолог-реаниматор
  4. Д-р Георги Любенов Данаилов-анестезиолог-реаниматор
  5. Д-р Николай Качев – анестезиолог – реаниматор
Д-р Евгени Генков
Д-р Роберто Василев Гурков
доц Лилия Иванова
Д-р Георги Данаилов
Д-р Георги Данаилов
Д-р Николай Качев
Д-р Николай Качев