Медико диагностични лаборатории

1. Клинична лаборатория

http://www.cibalab.com/

 

2. Лаборатория за патологоанатомична и цитоморфологична диагностика

Патоморфологичната лаборатория в МБАЛ „Св.София“ работи от създаването на самата болница. В нея се извършват рутинните цитологични и биопсични изследвания в най-голяма степен на материал от АГ клиниката. Дейността е свързана и с клиниките по вътрешни болести-сектор гастроентерология, ортопедия, коремна хирургия, очна клиника и неврохирургия. През месец декември 2008г. лабораторията бе акредитирана с най-висока оценка-отличен за срок от 5 години. Лабораторията може да извършва специални оцветявания на микроскопски препарати – всички по изискванията на здравната каса и МЗ. Оборудвана е с техника на фирмата Leica, включваща: парафинов диспенсер, замразяваща и загряваща се масичка, микротом, термостат, микроскоп Olympus СХ 21, хистотека, аспирационна, хладилник, компютър и др. В лабораторията се извършват около 1200 биопсични изследвания и 1500 цитологични изследвания на маточната шийка годишно.

 

 

Д-р Иван Терзиев

Дипломира се през 1987 г. с висше образование по медицина в Медицинска академия, София. През  1992 г. придобива специалност „Патологична анатомия и цитопатология”. Професионално развитие: 1987 г. – ординатор в отделение по патологична анатомия, Окръжна болница, Благоевргад, от 1988 г. – последователно асистент, старши, главен асистент в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, а от  2011 г. – началник на Отделение по патологична анатомия в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Член на Българско дружество по патология и Европейското дружество по невропатология, има над 40 участия в научни форуми и публикации, предимно международни.

        3. Отделение за образна диагностика

  •      Кабинет по конвенционална рентгенография
  •      Кабинет по ултразвукова диагностика
  •      Кабинет компютърна томография

 

Д-р Флорина Маринова Иванова – Началник отделение по образна диагностика
Завършва медицина през 1972 год. в Медицинска академия – София. С признати права на специалист по рентгенология от 1978 год.Професионалната си кариера започва в Институт „Пирогов”, като научен сътрудник – до1980. До 1984 год. работи във ВМИ –инвазивна образна диагностика. В ИСУЛ е завеждащ рентгеново отделение до 1996 година. Работи в Тунис до 2005 година. В екипа на МБАЛ „Света София” от месец януари 2008 год. Следдипломна квалификация: „компютърна томография и неврорентгенология”, „Удостоверение по инвазивна образна диагностика”, „Удостоверение за абдоминална ехография”, „Удостоверение по образна диагностика в педиатрията”.
4. Лаборатория по микробиология

 

Д-р София Рангелова Благоева – Началник лаборатория по микробиология
Завършва висше образование през 1968 год. във ВМИ „Иван П. Павлов” гр. Пловдив. С признати права на специалист по микробиология от 1977 год. С дългогодишен професионален опит. Професионална квалификация в курсове по “микробиология”, „клинична микробиология”, „вирусология”, „особено опасни инфекции” и др.

 

 

5.Лаборатория по трансфузионна хематология