Вътреболнична аптека

 

Управител:

магистър фармацевт Вероника Иванова Иванова

 

Завършва „Висш фармацевтичен университет София“ през 1997 г. От 1997 г. до 2002 г. работила в „Търговска лига” АД като три години е главен дилър в отдел „Продажби“. Работила като медицински представител на Boehringer Ingelheim в София. Постъпва на работа в МБАЛ „Света София” като управител на болнична аптека.